Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Lepin Padahk Audapan Kan - Lepin Padahk Audapan Kan 25

Lepin Padahk Audapan Kan 25:10-15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
10Pwe ma soh, aramas koaros pahn lemeleme me kumwa sohte kak ekihla mehkot rir, oh kumwa pahn namenengkihla kohkohlahte.
11Lamalam me dehde mwahu kin rasehng kilel me wiawihkihda kohl oh kapwatkihda silper.
12Peneu me kin kohsang rehn aramas koahiek men ong sohte lipilipil me men rong, me pil inenen kesempwalsang rihng kohl de mehn kapwat kan me wiawihkihda kohl me keieu kaselel.
13Sounkair lelepek men kin kansenamwahwihala me kadaralahro, rasehng pihl lemwulemwur nan karakar en ahnsoun rahk.
14Aramas me kin inoukihda me e pahn kihda mehkot ahpw sohte kihda, rasehng depwek oh kisinieng kan me sohte wahdo keteu.
15Kaweid ni kanengamah oh aktikitik kak kalowehdi me kahngohdi oh me lapalap akan.

Read Lepin Padahk Audapan Kan 25Lepin Padahk Audapan Kan 25
Compare Lepin Padahk Audapan Kan 25:10-15Lepin Padahk Audapan Kan 25:10-15