Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Lepin Padahk Audapan Kan - Lepin Padahk Audapan Kan 14

Lepin Padahk Audapan Kan 14:14-20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
14Aramas suwed pahn ale dahme konehng irail. Aramas mwahu pahn ale ketingpen ar wiewia kan.
15Aramas pweipwei kin kamehlele mehkoaros; aramas loalokong kin kanahieng arail kahk koaros.
16Aramas me mie eh lamalam kin tehk ni keneinei pwe re en dohweisang wasa me kahpwal mie, ahpw me pweipwei kin seukautih oh mwadangete lohdiong.
17Aramas me kin mwadang lingeringerda kin wiahda tiahk en pweipwei; aramas loalokong kin meleilei.
18Aramas pweipwei pahn ale dahme konehng ar pweipwei, ahpw me loalokong pahn ale ketingpen loalokong.
19Aramas suwed pahn poaridi mwohn me pwung kan oh peki arail sawas ni karakarahk.
20Sohte me kin men kompoakepahnki me semwehmwe, pil mehn mpe kan sohte kin men patehng, ahpw kompoakepahn me kepwehpwe kan kin ngeder.

Read Lepin Padahk Audapan Kan 14Lepin Padahk Audapan Kan 14
Compare Lepin Padahk Audapan Kan 14:14-20Lepin Padahk Audapan Kan 14:14-20