Kɑlɑtɩ - PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

Illustration of Kɑlɑtɩ in PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

About TAKƎLAƔA ŊKA PƆƆLƖ NMAAWA KALATƖ NYƎ́MA TƆ

There is no description for TAKƎLAƔA ŊKA PƆƆLƖ NMAAWA KALATƖ NYƎ́MA TƆ yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Kɑlɑtɩ

1
2
3
4
5
6