Efɛɛsi - Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri

Illustration of Efɛɛsi in Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri

About Pɔɔri wɑ̃̀ri dìì pɑ́tíri Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Efɛɛsi

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Efɛɛsi

1
2
3
4
5
6