Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 2 Tesalonica

2 Tesalonica 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ug karon, mga igsoon, ampo-i kami aron paspas ang pagkaylap ug mahimaya ang pulong sa Dios sama diha sa inyo
2ug aron maluwas kami sa mga dautang mga tawo kay dili man tanan adunay pagtuo.
3Apan matinumanon ang Ginoo nga maoy maglig-on sa inyo ug magbantay sa inyo batok kang Satanas.
4Gasalig kami sa Ginoo mahitungod kaninyo nga gibuhat ninyo ug magpadayon kamo ug buhat sa mga gisugo namo ninyo.
5Hinaut nga ang Ginoo ang magtultol sa inyong mga kasingkasing didto sa gugma sa Dios ug sa pag-agwanta ni Cristo.
6Karon suguon kamo namo, mga igsoon, sa ngalan sa atong Ginoong Jesu Cristo nga likayi ninyo ang mga kaigsoonan nga nagtinapulan ug wala magsunod sa mga naandan nga pamaagi nga nadawat ninyo gikan kanamo.
7Kay kamo mismo nasayod kung unsaon ninyo pagsundog kanamo. Wala kami nagtinapulan diha kaninyo,
8wala sad namo gikaon ang pagkaon sa uban nga wala gibayri. Hinoon, nagtrabaho ug naghago kami pag-ayo gabii ug adlaw aron bisan kinsa kaninyo dili unta mabug-atan sa amo.
9Dili ingon nga wala kami katungod, apan kami ang inyong ehemplo aron kami ang inyong sundugon.
10Kadtong diha pa kami sa inyo gisugo mo namo nga, “Kung adunay dili ganahan motrabaho, dili siya pakan-on.”
11Kay nakadungog kami nga adunay nagtinapulan diha sa inyo, wala sila gatrabaho apan nanghilabot hinuon sa uban.
12Karon kana sila maoy among gisugo ug giawhag pinaagi kang Ginoong Jesu Cristo nga hilum ra magtrabaho ug mokaon ra sa ilang kaugalingong pagkaon.
13Apan kamo, mga igsoon, ayaw kamo kawad-an ug kadasig sa pagbuhat ug sakto.
14Kung adunay dili motuman sa gisulti namo niini nga sulat, bantayi kana siya ug ayaw kamo pakigkuyog ana niya, aron maulawan siya.
15Ayaw siya isipa nga kaaway, apan pasidan-i siya isip nga igsoon.
16Hinaut nga ang Ginoo sa kalinaw mismo ang maghatag kaninyo ug kalinaw sa tanang panahon sa bisan unsa nga pamaagi.
17Ang Ginoo mag-uban kaninyong tanan. Mao kini ang akong pangumusta, ako ni si Pablo, pinaagi sa akong mga kamot, nga mao ang timaan sa matag sulat nako.
18Hinaut nga ang grasya sa atong Ginoong Jesu Cristo anaa kaninyong tanan.