Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - 2 Korinæanima

2 Korinæanima 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dajemo vam pak na znanje, braæo, blagodat Božiju koja je dana u crkvama Maæedonskima,
2Da u mnogome kušanju nevolja suvišak radosti njihove i puko siromaštvo njihovo izobilova u bogatstvu prostote njihove.
3Jer po moguæstvu njihovu ja sam svjedok) i preko moguæstva dobrovoljni bijahu,
4I s mnogijem moljenjem moliše nas da primimo blagodat i zajednicu službe k svetima.
5I ne kao što se nadasmo nego najprije sebe predaše Gospodu i nama, po volji Božijoj,
6Da mi umolismo Tita da kao što je poèeo onako i svrši i meðu vama blagodat ovu.
7A vi kako ste u svemu izobilni, u vjeri, i u rijeèi, i u razumu, i u svakom staranju, i u ljubavi svojoj k nama, da i u ovoj blagodati izobilujete.
8Ne govorim po zapovijesti, nego kad se drugi staraju, i vašu ljubav kušam je li istinita.
9Jer znate blagodat Gospoda našega Isusa Hrista da, bogat buduæi, vas radi osiromaši, da se vi njegovijem siromaštvom obogatite.
10I svjet dajem u tom; jer je ovo na korist vama, koji ne samo èiniti nego i htjeti poèeste još od lanjske godine.
11A sad dovršite to i èiniti, da kao što bi dobra volja htjeti tako da bude i uèiniti, od toga što imate.
12Jer ako ima ko dobru volju, mio je po onome što ima, a ne po onome što nema.
13Jer se ne želi da drugima bude radost a vama žalost, nego jednako.
14Da u sadašnje vrijeme vaš suvišak bude za njihov nedostatak, da i njihov suvišak bude za vaš nedostatak; da bude jednakost,
15Kao što je pisano: ko je mnogo skupio, nije mu preteklo; i ko je malo skupio, nije mu nedostalo.
16A hvala Bogu, koji je dao takovo staranje za vas u srce Titovo.
17Jer primi moljenje; a buduæi da se tako vrlo stara, svojevoljno otide k vama.
18Poslasmo pak s njim i brata, kojega je pohvala u jevanðelju po svijem crkvama.

19A ne samo to, nego je i izabran od crkava da ide s nama u ovu blagodat u kojoj mi služimo za samoga Gospoda slavu i vašu dobru volju:
20Èuvajuæi se toga da nas ko ne pokudi za ovo obilje u kome mi služimo,
21I promišljajuæi za dobro ne samo pred Bogom nego i pred ljudima.
22A poslasmo s njima i brata svojega, kojega mnogo puta poznasmo u mnogijem stvarima da je ustalac, a sad mnogo veæi zbog velikoga nadanja na vas.
23A za Tita, on je moj drug i pomagaè meðu vama; a za braæu našu, oni su poslanici crkveni i slava Hristova.
24Pokažite dakle na njima svjedoèanstvo svoje ljubavi i naše hvale vama i pred crkvama.