Text copied!
CopyCompare
ترجمه قدیم - 2 تسالونیکیان

2 تسالونیکیان 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1خلاصه‌ای برادران، برای ما دعا کنید تاکلام خداوند جاری شود و جلال یابدچنانکه در میان شما نیز؛
2و تا از مردم ناشایسته شریر برهیم زیرا که همه را ایمان نیست.
3اما امین است آن خداوندی که شما را استوار و از شریرمحفوظ خواهد ساخت.
4اما بر شما در خداونداعتماد داریم که آنچه به شما امر کنیم، بعمل می‌آورید و نیز خواهید آورد.
5و خداوند دلهای شما را به محبت خدا و به صبر مسیح هدایت کناد.
6ولی‌ای برادران، شما را به نام خداوند خودعیسی مسیح حکم می‌کنیم که از هر برادری که بی‌نظم رفتار می‌کند و نه برحسب آن قانونی که ازما یافته‌اید، اجتناب نمایید.
7زیرا خود آگاه هستید که به چه قسم به ما اقتدا می‌باید نمود، چونکه در میان شما بی‌نظم رفتار نکردیم،
8و نان هیچ‌کس را مفت نخوردیم بلکه به محنت ومشقت شبانه‌روز به‌کار مشغول می‌بودیم تا براحدی از شما بار ننهیم.
9نه آنکه اختیار نداریم بلکه تا خود را نمونه برای شما سازیم تا به ما اقتدانمایید.
10زیرا هنگامی که نزد شما هم می‌بودیم، این را به شما امر فرمودیم که اگر کسی خواهد کارنکند، خوراک هم نخورد.
11زیرا شنیدیم که بعضی در میان شما بی‌نظم رفتار می‌کنند که کاری نمی کنند بلکه فضول هستند.
12اما چنین اشخاص را در خداوند ما عیسی مسیح حکم ونصیحت می‌کنیم که به آرامی کار کرده، نان خود را بخورند.
13اما شما‌ای برادران از نیکوکاری خسته خاطر مشوید.
14ولی اگر کسی سخن ما رادر این رساله اطاعت نکند، بر او نشانه گذارید و باوی معاشرت مکنید تا شرمنده شود.
15اما او رادشمن مشمارید بلکه چون برادر او را تنبیه کنید.
16اما خود خداوند سلامتی شما را پیوسته درهر صورت، سلامتی عطا کناد و خداوند با همگی شما باد.
17تحیت به‌دست من پولس که علامت در هر رساله است بدینطور می‌نویسم:
18فیض خداوند ما عیسی مسیح با جمیع شما باد. آمین.