Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - 1 TESSALONIKERNE

1 TESSALONIKERNE 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Men om Tid og Time, Brødre! have I ikke nødig, at der skrives til eder;
2thi I vide selv grant, at Herrens Dag kommer som en Tyv om Natten.
3Når de sige: “Fred og ingen Fare!” da kommer Undergang pludselig, over dem ligesom Veerne over den frugtsommelige, og de skulle ingenlunde undfly.
4Men I, Brødre! I ere ikke i Mørke, så at Dagen skulde overraske eder som en Tyv.
5Thi I ere alle Lysets Børn og Dagens Børn, vi ere ikke Nattens eller Mørkets Børn.
6Så lader os da ikke sove ligesom de andre, men lader os våge og være ædrue!
7Thi de, som sove, sove om Natten, og de, som beruse sig, ere berusede om Natten.
8Men da vi høre Dagen til, så lader os være ædrue, iførte Troens og Kærlighedens Panser og Frelsens Håb som Hjelm!
9Thi Gud bestemte os ikke til Vrede, men til at vinde Frelse ved vor Herre Jesus Kristus,
10som døde for os, for at vi, hvad enten vi våge eller sove, skulle leve sammen med ham.
11Formaner derfor hverandre og opbygger den ene den anden, ligesom I også gøre.
12Men vi bede eder, Brødre! at I skønne på dem, som arbejde iblandt eder og ere eders Forstandere i Herren og påminde eder,
13og agte dem højlig i Kærlighed for deres Gernings Skyld. Holder Fred med hverandre!
14Og vi formane eder, Brødre! påminder de uskikkelige, trøster de modfaldne, tager eder af de skrøbelige, værer langmodige imod alle!
15Ser til, at ingen gengælder nogen ondt med ondt; men stræber altid efter det gode, både imod hverandre og imod alle.
16Værer altid glade,
17beder uafladelig,
18takker i alle Forhold; thi dette er Guds Villie med eder i Kristus Jesus.

19Udslukker ikke Ånden,
20ringeagter ikke Profetier*, { *profetiske Gaver. 1 Kor. 14, 1 flg. }
21prøver alt, beholder det gode!
22Holder eder fra det onde under alle Skikkelser!
23Men han selv, Fredens Gud, helliggøre eder ganske og aldeles, og gid eders Ånd og Sjæl og Legeme må bevares helt og holdent, uden Dadel i vor Herres Jesu Kristi Tilkommelse!
24Trofast er han, som kaldte eder, han skal også gøre det.
25Brødre! beder for os!
26Hilser alle Brødrene med et helligt Kys!
27Jeg besværger eder ved Herren, at dette Brev må blive oplæst for alle de hellige Brødre.
28Vor Herres Jesu Kristi Nåde være med eder!