Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - 1 TESSALONIKERNE

1 TESSALONIKERNE 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Så bede vi eder i øvrigt, Brødre! og formane eder i den Herre Jesus, at som I jo have lært af os, hvorledes I bør vandre og behage Gud, således som I jo også gøre, at I således må gøre end yderligere Fremgang.
2I vide jo, hvilke Bud vi gave eder ved den Herre Jesus.
3Thi dette er Guds Villie, eders Helliggørelse, at I afholde eder fra Utugt;
4at hver af eder veed at vinde sig sin egen Hustru* i Hellighed og Ære, { *Ordret oversat: Kar, jfr. 1 Pet. 3, 7. }
5ikke i Begærings Brynde som Hedningerne, der ikke kende Gud;
6at ingen foruretter og bedrager sin Broder i nogen Sag; thi Herren er en Hævner over alt dette, som vi også før have sagt og vidnet for eder.
7Thi Gud kaldte os ikke til Urenhed, men til Helliggørelse.
8Derfor altså, den, som foragter dette, han foragter ikke et Menneske, men Gud, som også giver sin Helligånd til eder.
9Men om Broderkærligheden have I ikke nødig, at jeg skal skrive eder til; thi I ere selv oplærte af Gud til at elske hverandre;
10det gøre I jo også imod alle Brødrene i hele Makedonien; men vi formane eder, Brødre! til yderligere Fremgang
11og til at sætte en Ære i at leve stille og varetage hver sit og arbejde med eders Hænder, således som vi bød eder,
12for at I kunne vandre sømmeligt over for dem, som ere udenfor, og for ikke at trænge til nogen.
13Men vi ville ikke, Brødre! at I skulle være uvidende med Hensyn til dem, som sove hen, for at I ikke skulle sørge som de andre, der ikke have Håb.
14Thi når vi tro, at Jesus er død og opstanden, da skal også Gud ligeså ved Jesus føre de hensovede frem med ham.
15Thi dette sige vi eder med Herrens Ord, at vi levende, som blive tilbage til Herrens Tilkommelse, vi skulle ingenlunde komme forud for de hensovede.
16Thi Herren selv skal stige ned fra Himmelen med et Tilråb, med Overengels Røst og med Guds Basun, og de døde i Kristus skulle opstå først;
17derefter skulle vi levende, som blive tilbage, bortrykkes tillige med dem i Skyer til at møde Herren i Luften; og så skulle vi altid være sammen med Herren.
18Så trøster hverandre med disse Ord!