Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - 1 Solunjanima

1 Solunjanima 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dalje, braæo, molimo vas i svjetujemo u Hristu Isusu, kao što primiste od nas, kako vam treba življeti i ugaðati Bogu, kao što živite, da bivate sve izobilniji.
2Jer znate kakve vam zapovijesti dadosmo kroz Gospoda Isusa.
3Jer je ovo volja Božija, svetost vaša, da se èuvate od kurvarstva,
4I svaki od vas da zna držati svoj sud u svetinji i u èasti,
5A ne u slasti želja, kao i neznabošci, koji ne poznaju Boga;
6I da ne prestupate i zakidate u stvari brata svojega; jer æe Gospod pokajati sve to, kao što vam i prije kazasmo i posvjedoèismo.
7Jer Bog nas ne dozva na neèistotu, nego u svetost.
8Koji dakle odbacuje, ne odbacuje èovjeka nego Boga, koji je dao svetoga Duha svojega u vas.
9A za bratoljublje ne trebujete da vam se piše, jer ste sami od Boga nauèeni da se ljubite meðu sobom,
10Jer to èinite sa svom braæom po cijeloj Maæedoniji. Ali vas molimo, braæo, da još izobilnije èinite,
11I da se ljubazno starate da ste mirni, i da gledate svoj posao, i da radite svojijem rukama, kao što vam zapovjedismo;
12Da se vladate pošteno prema onima što su napolju, i da od njih ništa ne potrebujete.
13Neæu vam pak zatajiti, braæo, za one koji su umrli, da ne žalite kao i ostali koji nemaju nada.
14Jer ako vjerujemo da Isus umrije i vaskrse, tako æe Bog i one koji su umrli u Isusu dovesti s njim.
15Jer vam ovo kazujemo rijeèju Gospodnjom da mi koji živimo i ostanemo za dolazak Gospodnji, neæemo preteæi onijeh koji su pomrli.
16Jer æe sam Gospod sa zapoviješæu, s glasom aranðelovijem, i s trubom Božijom siæi s neba; i mrtvi u Hristu vaskrsnuæe najprije;
17A potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima biæemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo, i tako æemo svagda s Gospodom biti.
18Tako utješavajte jedan drugoga ovijem rijeèima.