​หน​ังสือพระราชบัญญั​ติ​ - พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

Illustration of ​หน​ังสือพระราชบัญญั​ติ​ in พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

About ​ประวัติ​ความเป็นมาของ ​หน​ังสือพระราชบัญญั​ติ​

The Book of Deuteronomy is the fifth book in the Bible. The book starts with 3 sermons delivered by Moses on the plains of Moab, before entering the Promised land. It ends with the death of Moses on Mount Nebo. Moses never entered the Promised land.

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK

Would you like to help?


Chapters in ​หน​ังสือพระราชบัญญั​ติ​

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34