พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

Illustration for พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV
English Title: Thai KJV Bible
Publisher: Digital Bible Society
Creator: Philip Pope
Language: Thai

The Holy Bible in Thai, translated from the English King James Version. Completed 2003.

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK

Would you like to help?


Books in พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

​หน​ังสือปฐมกาล
​หน​ังสืออพยพ
​หน​ังสือเลวี​นิติ​
กันดารวิถี
​หน​ังสือพระราชบัญญั​ติ​
โยชูวา
​ผู้​​วินิจฉัย​
นางรูธ
1 ซามูเอล
2 ซามูเอล
1 ​พงศ์​​กษัตริย์​
2 ​พงศ์​​กษัตริย์​
1 ​พงศาวดาร​
2 ​พงศาวดาร​
เอสรา
เนหะมีย์
เอสเธอร์
โยบ
เพลงสดุ​ดี​
​สุภาษิต​
​หน​ังสือปัญญาจารย์
เพลงซาโลมอน
​หน​ังสื​ออ​ิสยาห์
เยเรมีย์
เพลงคร่ำครวญ
เอเสเคี​ยล​
ดาเนี​ยล​
โฮเชยา
โยเอล
อาโมส
โอบาดีห์
โยนาห์
​มี​คาห์
นาฮูม
ฮาบากุก
เศฟันยาห์
ฮั​กก​ัย
เศคาริ​ยา​
มาลาคี
มัทธิว
มาระโก
ลู​กา​
ยอห์น
​หน​ังสื​อก​ิจการ
​หน​ังสือโรม
1 โครินธ์
2 โครินธ์
กาลาเทีย
เอเฟซัส
​ฟี​ลิปปี
โคโลสี
1 เธสะโลนิ​กา​
2 เธสะโลนิ​กา​
1 ทิโมธี
2 ทิโมธี
ทิตัส
​ฟี​เลโมน
​ฮี​บรู
ยากอบ
1 เปโตร
2 เปโตร
1 ยอห์น
2 ยอห์น
3 ยอห์น
​ยู​ดาส
​หน​ังสือวิวรณ์

Copyright notice for Thai KJV Bible

Copyright © 2003 Philip Pope This work is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works license at http://creativecommons.org/license....