ዮሃኒሳ - ኦራꬃ ጫቆ ማፃፋ ጋሞꬆ

Illustration of ዮሃኒሳ in ኦራꬃ ጫቆ ማፃፋ ጋሞꬆ

About ዮሃኒሲ ፃፊዳ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ሚሺራቾ ቃላ

There is no description for ዮሃኒሲ ፃፊዳ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ሚሺራቾ ቃላ yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in ዮሃኒሳ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21