ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ - ਇੰਡਿਅਨ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ (IRV) - ਪੰਜਾਬੀ

Illustration of ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ in ਇੰਡਿਅਨ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ (IRV) - ਪੰਜਾਬੀ

About ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ

There is no description for ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ

1
2
3
4
5
6