Text copied!
CopyCompare
ترجمه قدیم - تسالونیکیان

تسالونیکیان 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1اما‌ای برادران در خصوص وقتها و زمانها، احتیاج ندارید که به شما بنویسم.
2زیراخود شما به تحقیق آگاهید که روز خداوند چون دزد در شب می‌آید.
3زیرا هنگامی که می‌گویندسلامتی و امان است، آنگاه هلاکت ایشان راناگهان فرو خواهد گرفت، چون درد زه زن حامله را و هرگز رستگار نخواهند شد.
4لیکن شما‌ای برادران در ظلمت نیستید تا آن روز چون دزد برشما آید،
5زیرا جمیع شما پسران نور و پسران روز هستید، از شب و ظلمت نیستیم.
6بنابراین مثل دیگران به خواب نرویم بلکه بیدار و هشیارباشیم.
7زیرا خوابیدگان در شب می‌خوابند ومستان در شب مست می‌شوند.
8لیکن ما که ازروز هستیم، هشیار بوده، جوشن ایمان و محبت وخود امید نجات را بپوشیم.
9زیرا خدا ما را تعیین نکرد برای غضب بلکه بجهت تحصیل نجات، بوسیله خداوند ما عیسی مسیح،
10که برای مامرد تا خواه بیدار باشیم و خواه خوابیده، همراه وی زیست کنیم.
11پس همدیگر را تسلی دهیدو یکدیگر را بنا کنید، چنانکه هم می‌کنید.
12اما‌ای برادران به شما التماس داریم که بشناسید آنانی را که در میان شما زحمت می‌کشند و پیشوایان شما در خداوند بوده، شمارا نصیحت می‌کنند.
13و ایشان را در نهایت محبت، به‌سبب عملشان محترم دارید و بایکدیگر صلح کنید.
14لیکن‌ای برادران، از شمااستدعا داریم که سرکشان را تنبیه نمایید وکوتاه دلان را دلداری دهید و ضعفا را حمایت کنید و با جمیع مردم تحمل کنید.
15زنهار کسی با کسی به سزای بدی بدی نکند، بلکه دائم بایکدیگر و با جمیع مردم در‌پی نیکویی بکوشید.
16پیوسته شادمان باشید.
17همیشه دعا کنید.
18در هر امری شاکر باشید که این است اراده خدادر حق شما در مسیح عیسی.

19روح را اطفامکنید.
20نبوتها را خوار مشمارید.
21همه‌چیزرا تحقیق کنید، و به آنچه نیکو است متمسک باشید.
22از هر نوع بدی احتراز نمایید.
23اما خود خدای سلامتی، شما را بالکل مقدس گرداناد و روح و نفس و بدن شما تمام بی‌عیب محفوظ باشد در وقت آمدن خداوند ماعیسی مسیح.
24امین است دعوت کننده شما که این را هم خواهد کرد.
25‌ای برادران، برای ما دعا کنید.
26جمیع برادران را به بوسه مقدسانه تحیت نمایید.
27شمارا به خداوند قسم می‌دهم که این رساله برای جمیع برادران مقدس خوانده شود.
28فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما بادآمین.