כתבי הקודש

Illustration for כתבי הקודש
English Title: Westminster Leningrad Codex Hebrew OT
Publisher: eBIble.org
Language: Ancient Hebrew

The Hebrew Old Testament, Westminster Leningrad Codex.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Books in כתבי הקודש

בראשית
שמות
ויקרא
במדבר
דברים
יהושע
שופטים
רות
שמואל א
שמואל ב
מלכים א
מלכים ב
דברי הימים א
דברי הימים ב
עזרא
נחמיה
אסתר
איוב
תהילים
מִשְׁלֵי
קֹהֶלֶת
שיר השירים
ישעה
ירמיה
איכה
יחזקאל
דניאל
הושע
יואל
עמוס
עבדיה
יונה
מיכה
נחום
חבקוק
צפניה
חגי
זכריה
מלאכי

Copyright notice for Westminster Leningrad Codex Hebrew OT

Public DomainLemma and morphology data are licensed under a Creative Commons Attribution- ShareAlike license (http://creativecommons.org/license...). For attribution purposes, credit the Open Scriptures Hebrew Bible Project. The text of the WLC remains in the public domain.