בראשית - כתבי הקודש

Illustration of בראשית in כתבי הקודש

About בראשית

The Book of Genesis is the first book in the Bible. It is an account of the creation of the world and the early history of humanity. Author of Genesis is Moses.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in בראשית

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50