Text copied!
CopyCompare
Paipel - Titus

Titus 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kapong seni ngang Paulus, eman nöün Kot chon angang me eman nöün Jesus Kraist soukünö. Kot a filiei o tinieila, pwe üpwe alisi nöün Kot kewe mi fil lon ar lükülük o emweniir ngeni ar repwe silei ewe let sia kaiö seni ach lamalam.
2Iei ewe let mi longolong won ach apilükülük ngeni ewe manau esemüch. Kot, ewe esap chofona, a pwon ngenikich ei manau me mwen fansoun esepop,
3nge lon fansoun mi fich a pwärala ewe let lon an kapas. Kot, ach Chon Amanau, a lükü ngeniei ei kapas, pwe üpwe arongafeili ren an we allük ngeniei.
4Üa makkei ei toropwe ngonuk, Titus, en wesewesen nei lon ewe lükülük sia eänifengeni. Samach Kot me Kraist Jesus ach Chon Amanau epwe ngonuk ümöümöch me kinamwe.
5Üa likituketiu lon Kreta, pwe kopwe akota ekewe mettoch resamwo kotöch, kopwe pwal filätä souakom lon iteiten ekewe mwichefel. Kopwe chechemeni ai kewe kapasen öüröür ngonuk:
6Eman souakom epwe fokun unusöch lon manauan, epwe pwülüeni eman chök fefin, nge nöün kana repwe souläng, pwe esap wor eman epwe tip ngeniir pwe ra föföringau ika lükümach.
7Pokiten eman soumas epwe tümwünü än Kot angang, i epwe eman mi unusöch lon manauan, esap eman mi lamalamtekia are songokai, are eman mi ünüpuch, are rochongau are tipemong won moni.
8Epwe etiwöchü wasöla, epwe pwapwaiti le föri mine a mürina, epwe tufichin nemeni püsin inisin, epwe föri mine a pwüng, epwe apini manauan o eäni mirit lon manauan.
9Epwe fokun kamwöchünük won ewe Kapasen Kot mi allükülük usun a kaiö ngeni, pwe epwe tongeni apöchöküla ekewe souläng ren an afalafala ewe kapas mi let usun ach lükülük, epwe pwal tongeni pölüeni chokewe mi ü ngeni.
10Pun mi wor chomong aramas mi lükümach, ar kapas a lomotongau, ra atupu aramas, akaeuin ir seni ewe mwichen chon Juta mi soulängila.
11Kopwe fokun aükätiu ar kapas, pun ra afitikokoi ekoch chon ekewe famili ren ar afalafala mine esap pwüng. Ra föri ei fän iten eu popun mi asäw, pun ra mochen angei moni.
12Eman me lein nöür kewe soufos seni Kreta a apasa, “Chon Kreta ra kapas chofona fansoun meinisin, ra usun chök manmwacho mi ngau me chon mongömong mi chipwang.”
13Ekei kapas ra let. Iei mine kopwe fokun apwüngüür, pwe epwe pwüng ar lükülük,
14nge resap chüen aüseling ngeni än ekewe chon Juta tutulap, pwal ngeni ekewe allük mi pop seni ekewe aramas mi likitala ewe let.
15Mettoch meinisin ra limöch ngeni chokewe mi limöch manauer, nge esap wor och a limöch ngeni chokewe mi limengau manauer, ir chokewe mi lükümang, pun ar ekiek me mwelien letiper a fen limengau.
16Ra apasa pwe ra silei Kot, nge ar föför a pwärätä pwe resap silei i. Ra anioput me ren Kot, ra lükümach, resap tongeni ar repwe föri och mi mürina.