พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

พันธสัญญาเดิม

แหล่งกำเนิดพระธรรมเลวีนิติเบอร์เฉลยธรรมบัญญัติโจชัวผู้พิพากษาความสงสาร1 ซามูเอล2 ซามูเอล1 กษัตริย์2 กษัตริย์1 พงศาวดาร2 พงศาวดารเอสราเนหะมีย์เอสเธอร์งานเพลงสดุดีสุภาษิตปัญญาจารย์บทเพลงโซโลมอนอิสยาห์เยเรมีย์คร่ำครวญเอเสเคียลแดเนียลโฮเชยาโจเอลเอมัสโอบาดีห์โยนาห์มีคาห์นาฮูมฮาบากุกเศฟันยาห์ฮักกัยเศคาริยามาลาคี

พันธสัญญาใหม่

เครื่องหมายลุคจอห์นกิจการของอัครสาวกชาวโรมัน1 โครินธ์2 โครินธ์กาลาเทียเอเฟซัสฟิลิปโคโลสี1 สะโลนิกา2 สะโลนิกา1 ทิโมธี2 ทิโมธีติตัสฟิเลฮีบรูเจมส์1 ปีเตอร์2 ปีเตอร์1 จอห์น2 จอห์น3 จอห์นจูดการเปิดเผย