Text copied!
CopyCompare
Bateli Vavaluna - Taitas

Taitas 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nau Pol, Yehoba wana totuwalali loloyowanina ge Yeisu Keliso wana apostolo. Iya i patunau gamagalau bolo Yehoba i hilel wali abulilek na pagasisi, ge baaba tutunahotina na paatenal yaka pagan toto Yehoba nuwana nihi toulil.
2Inoke wali abulilek ge wali aatena o kaiwena aloliya wali atimatuwa nihi matamatan yawal mihomihotina kaiwena. Mulaa abwe Yehoba panayawi i ginol, iya i bateli yawal o ni pem elala, ge iya nige i kakakawi.
3Ge ana sauga hot elana Yehoba gamagalau i telel wana baaba nihi papaatena-an, inoke eliyana yawal o wasana i pamasal gamagalau gegewel elal. He Yehoba, iya wala Topwamwal, nau no tuwalali i pem wana baaba o na papaatena-an ni ola wana logugui eliyau.
4Inoke leta ya ya leli ge ya patuna Taitas eliyam. He owa ge nau wala abulilek i maisena, inoke owa u ola natu hot. Ya awanun Yehoba Tamala ge Keliso Yeisu wala Topwamwal nihi muloluagiwa ge wali nuwa laumwal atem ni pakalaopop.
5Valila ya eguluwagiwa taval Kiliti elana inoke tuwalali bolo nigeya ga ginolina i gagan nu abubun, ge panuwa maisena ge maisena ekelesiya ana tohouwa nu hilel ni ola valila ya ba eliyam.
6He ekelesiya ana tohouwa ana logugui i ola hiwe: wana pagan ni waisi ge bahi ana woliwoli etega ni gagan, lagona ni maisena, ge natunau heliya nihi abulilek, bahi wasaliya ni nanak tage hi ginoginol bwagabwaga ge hi awaawatautau.
7Ekelesiya ana tohouwa iya Yehoba wana tuwalali ana tomatahikan, he bahi ana woliwoli etega ni gagan. Bahi ni hanahanaha, bahi etimwawa ni huhuga, bahi wewel gasigasisena ni iim nabiyan, bahi ni lohalohaveyan, ge bahi ni nunuwa mani.
8Yaa ni tau papaan, waisi ni nunuwana-an, totona ni kaise pagan nanakina elana, wana pagan ni waisi ge ni sapu, ge totona ana henapu ni gan.
9Baaba tutunahotina toto iyaka hi pankite ni pihikan momol, inoke iya bosowaina panpankiti sasapona eliyana alonau ni ba pagasisel, ge bosowaina bolo panpankiti sasapona hi awa nanakan wali nuwatu gegegena ni ba pasapu.
10Ekelesiya ana tohouwa ololal o nu hilel ge nu telel, kaiwena toawatautau hi gewi, heliya hi baaba bwagabwaga ya, ge gamagalau hi kakawel. He bolo baliya ya baaba, gamwaliyaa enuna te toekelesiya bolo hi ba, “Toabulilek gegewel gotomwa yoho paganina nihi ahe ge ama Yudiya wama logugui nihi toulil.”
11Inoke nu lopwalil bahi nihi panpankiti, kaiwena nuwatu bolo binimala bahi nihi panpankiti-an, heliya hi panpankiti-an, yaka gamagalau enuna avaliyau natuliyau wali abulilek hi apapanak-an. He hi ginol ola o, kaiwena nuwaliya gamagalau nihi kakawel ge wali mani nihi ahe.
12Valila Kiliti totoliya wali tosiba etega i ba ola hiwe: “Kiliti heliya tolokalokakawi. Hi nak hot, wali pagan i ola bekik. Heliya tomibwagabwaga ge hi honi.”
13He baaba o i tunahot. Inoke nu ba gagasisi eliyalil ge nu ba pahenapol, inoke panpankiti sasapona nihi abulilek-an.
14Bahi al wali nuwatu ni nonoek Yudiya wali liwan bwagabwaga elal o ebo gamagalau bolo baaba tutunahotina hi towani wali logugui elal.
15Bolo hi sapu Yehoba matanaa, bugul gegewena i sapu eliyalil bosowaina nihi ahe nihi patuwalali. Yaa bolo hi biki Yehoba matanaa ge nige hi aabulilek, nige bugul etega i sasapu eliyalil, kaiwena wali nuwatu ge ateliya i biki.
16Hi ba, “Ama Yehoba ha atena,” yaa wali ginol i pamasal te ana en hi pek. Heliya hi bwaikikin, logugui nige hi hehenapu-an, ge nige bosowailiya bugul waiwaisana etega nihi ginol.