Tɛsɑlonikɩ II - PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

Illustration of Tɛsɑlonikɩ II in PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

About TAKƎLAƔA NAALƐ NYƎŊKA ŊKA PƆƆLƖ NMAAWA TƐSALONIKƖ NYƎ́MA TƆ

There is no description for TAKƎLAƔA NAALƐ NYƎŊKA ŊKA PƆƆLƖ NMAAWA TƐSALONIKƖ NYƎ́MA TƆ yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Tɛsɑlonikɩ II

1
2
3