Tɑniyɛɛlɩ - PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

Illustration of Tɑniyɛɛlɩ in PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

About ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ TANIYƐƐLƖ TƆM TAKƎLAƔA

There is no description for ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ TANIYƐƐLƖ TƆM TAKƎLAƔA yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Tɑniyɛɛlɩ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12