Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Sohn - Sohn 3

Sohn 3:10-16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
10Sises eri ketin sapeng, mahsanih, “Sounpadahk lapalap en Israel men kowe, a ke ahpw sohte wehwehki duwen mepwukat?
11I ndaiong uhk ni mehlel: se kin koasoia mehkan me se wehwehki, oh se kin kadehde duwen mehkan me se kilangehr; ahpw sohte emen rehmwail me men kamehlele at kadehde.
12Kumwail sohte kin kamehlele ie ni ahnsou me I kin ndaiong kumwail duwen mehkan me pid sampah wet; eri, ia duwen amwail pahn kak kamehlele ie ma I pahn ndaiong kumwail duwen mehkan me pid nanleng?
13Oh sohte emen me kohdahla nanleng, ihete me ketidihdo sang nanleng; eri, iei ih Nein-Aramas.”
14Eri, nin duwen Moses eh langahda serpent mete men nan sapwtehno, ih duwen Nein-Aramas eh uhdahn pahn langada,
15pwe mehmen me pwosonla ih en ahneki mour soutuk.
16Pwe iei uwen Koht eh ketin loalloale sampah, me e ketikihdohki Sapwellime Iehros, pwe mehmen me kin pwosonla ih en dehr salongala, a en ahneki mour soutuk.

Read Sohn 3Sohn 3
Compare Sohn 3:10-16Sohn 3:10-16