Sikũn Juãw - Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw

Illustration of Sikũn Juãw in Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw

About Juãw kot Jejus kôt hkwỳjê hwỳr wam kagà nẽ mẽnh kôt hõ mẽnh

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Sikũn Juãw

1