Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahkahn Melkahka Kan - Melkahkahn Melkahka Kan 5

Melkahkahn Melkahka Kan 5:8-15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
8Lihen Serusalem kan, kumwail inoukihong ie, ma kumwail diar ei mwohnlimpoako, kumwail pahn ndaiong me I luwetkilahr ei limpoak.
9Kowe, me keieu kaselel nanpwungen lih akan koaros, ia duwe, omw mwohnlimpoako, e wekisang ohl teikan koaros? Dahme nohn kaselel reh me se en wiahkihong uhk at inou?
10Ei mwohnlimpoako me silang mwahu oh kehlail; ih me keieu wadawad nanpwungen mwahnakapw nen.
11Silangio me pwukapwuk oh medendel; pitenmoange pikosalap, toantoal duwehte menpihr me adaneki reipen.
12Pwoaren silangio me kaselel rasehng mwuroi kan limwahn piletik, mwuroi me duhduhki pilen milik oh kesikesihnen limwahn piletik.
13Likinsepe inenen kaselel rasehng mwetuwel ehu me diren rohs oh warpwohmwahu. Kilin ewe rasehng kiepw, wisekesengki pilen mir.
14Peh kan me kaselel oh kisin takai kesempwal mi nan nah rihng kan. Paliwere rasehng aipori medendel, me kisin takai kesempwal me adaneki sapir kin kapwata.
15Denge kan rasehng uhren alapasder riapwoat me uhdahsang pohn poahsoan kohl. Paliwere me roson, rasehng Nahnahn Lepanon kan oh tuhke sidar reirei kan me mi wasao.

Read Melkahkahn Melkahka Kan 5Melkahkahn Melkahka Kan 5
Compare Melkahkahn Melkahka Kan 5:8-15Melkahkahn Melkahka Kan 5:8-15