Text copied!
Bibles in Somali

LUUKOS 24:45-50 in Somali

Help us?

LUUKOS 24:45-50 in Kitaabka Quduuska Ah

45 Markaasuu garashadooda u furay si ay u gartaan Qorniinka.
46 Wuxuuna ku yidhi, Sidaasay u qoran tahay, Waa inuu Masiixu silco, oo uu maalinta saddexaad kuwa dhintay ka soo sara kaco,
47 iyo in toobaddii iyo dembidhaafka magiciisa lagu wacdiyo quruumaha oo dhan oo laga bilaabo Yeruusaalem.
48 Idinkuna waxyaalahaas ayaad markhaati ka tihiin.
49 Oo bal eega, waxaan idiin soo dirayaa ballankii Aabbahay, laakiin magaalada jooga ilaa xoog laydinka huwiyo xagga sare.
50 Markaasuu iyaga kaxeeyey ilaa meel ku dhow Beytaniya, oo intuu gacmihii kor u qaaday ayuu barakeeyey.
LUUKOS 24 in Kitaabka Quduuska Ah