Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - Luki

Luki 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat, tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip tetrarh Itureje i zemlje trahonitidske, i Lizanije tetrarh Abilene,
2za velikog svećenika Ane i Kajfe, dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji.
3On obiđe svu okolicu jordansku propovijedajući obraćeničko krštenje na otpuštenje grijeha
4kao što je pisano u Knjizi besjeda Izaije proroka: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!
5Svaka dolina neka se ispuni, svaka gora i brežuljak neka se slegne! Što je krivudavo, neka se izravna, a hrapavi putovi neka se izglade!
6I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.
7Govoraše dakle mnoštvu koje je dolazilo da se krsti: “Leglo gujinje! Tko vas samo upozori da bježite od skore srdžbe?
8Donosite dakle plodove dostojne obraćenja. I nemojte početi u sebi govoriti: 'Imamo oca Abrahama!' Jer, kažem vam: Bog iz ovog kamenja može podići djecu Abrahamovu.
9Već je sjekira položena na korijen stablima: svako dakle stablo koje ne donosi dobra roda siječe se i u oganj baca.”
10Pitalo ga mnoštvo: “Što nam je dakle činiti?”
11On im odgovaraše: “Tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka učini isto tako.”
12Dođoše krstiti se i carinici pa ga pitahu: “Učitelju, što nam je činiti?”
13Reče im: “Ne utjerujte više nego što vam je određeno.”
14Pitahu ga i vojnici: “A nama, što je nama činiti?” I reče im: “Nikome ne činite nasilja, nikoga krivo ne prijavljujte i budite zadovoljni svojom plaćom.”
15Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist.
16Zato im Ivan svima reče: “Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.
17U ruci mu vijača da pročisti gumno svoje i sabere žito u žitnicu svoju, a pljevu će spaliti ognjem neugasivim.”
18I mnogim je drugim pobudama Ivan narodu navješćivao evanđelje.

19A Heroda je tetrarha Ivan prekorio zbog Herodijade, žene njegova brata i zbog svih njegovih zlodjela.
20Svemu tome nadoda Herod još i ovo: zatvori Ivana u tamnicu.
21Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo,
22siđe na nj Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori: “Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!”
23Kad je Isus nastupio, bilo mu je oko trideset godina. Bijaše - kako se smatralo - sin Josipov, Elijev,
24Matatov, Levijev, Malkijev, Janajev, Josipov.
25Matatijin, Amosov, Naumov, Heslijev, Nagajev,
26Mahatov, Matatijin, Šimijev, Josehov, Jodin,
27Johananov, Resin, Zerubabelov, Šealtielov, Nerijev,
28Malkijev, Adijev, Kosamov, Elmadamov, Erov,
29Jošuin, Eliezerov, Jorimov, Matatov, Levijev,
30Šimunov, Judin, Josipov, Jonamov, Elijakimov,
31Melejin, Menin, Matatin, Natanov, Davidov,
32Jišajev, Obedov, Boazov, Salin, Nahšonov,
33Aminadabov, Adminov, Arnijev, Hesronov, Peresov, Judin,
34Jakovljev, Izakov, Abrahamov, Terahov, Nahorov,
35Serugov, Reuov, Pelegov, Eberov, Šelahov,
36Kenanov, Arpakšadov, Šemov, Noin, Lamekov,

37Metušalahov, Henokov, Jeredov, Mahalalelov, Kenanov,
38Enošev, Šetov, Adamov, Božji.