Text copied!
CopyCompare
Di Nyoo Testiment eena Bileez Kriol - Look

Look 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Jeezas seh tu ih disaipl dehn, “Temtayshan fi sin wahn aalwayz deh, bot di persn weh mek sohnbadi els sin wahn eena big chrobl.
2Ih wuda beta fi dehn if dehn tai wahn big hevi rakstoan rong dehn nek ahn chroa dehn da see dan fi hihn mek eni wan a dehn lee pikni ya du di rang ting.
3Soh wach yuself now. “If eni a yu brada du eniting rang, tel ahn bowt it. If ih sari fi weh ih du ahn ih waahn chaynj ih wayz, den yu mos fagiv ahn.
4Eevn if ih du eniting fi hert yu sebm taim eena wan day, ahn ih kohn tu yu evri taim ahn seh, ‘Ah noh wahn du it agen,’ stil fagiv ahn.”
5Di apasl dehn seh tu Jeezas, “Laad, gi wi moa fayt.”
6Di Laad tel dehn seh, “If unu ga fayt di saiz a wahn lee chinchi mostad seed, unu wahn ku tel dis big beriz chree, ‘Root op yuself ahn plaant yuself eena di see,’ ahn ih wahn obay yu.”
7“Sopoaz wan a unu ga wahn servant weh jos kom een fahn plow yu feel er tek kayr a sheep. Yu tink yu wuda tel ahn seh, ‘Hori kohn ahn tek yu plays da di taybl’?
8No. Insted, yu wahn tel ahn seh, ‘Kohn kohn fiks tee fi mi. Put aan yu aypran ahn ten tu mi, mek Ah eet ahn jrink; den aftawodz yoo ku eet ahn jrink tu.’
9Yu noh eevn wahn tank ahn fi du weh yu tel ahn.
10Rait soh wid unu, wen unu don du evriting weh unu get aadaz fi du, unu fi seh, ‘Wee da jos aadineri servant; wee oanli du weh da wi jooti.’”
11Wen Jeezas mi deh pahn di way tu Jeroosalem, ih mi-di paas chroo di ayrya bitween Samayrya ahn Gyalilee.
12Az ih mi-di goh eena wahn vilij, ten man weh mi ga leprosi mi-di kohn tuwaadz ahn.
13Dehn stap wahn lee wayz fahn Jeezas ahn hala tu ahn seh, “Teecha, sari fi wi noh!”
14Wen Jeezas si di man dehn, ih tel dehn seh, “Goh shoa unuself tu di prees dehn ahn si if unu noh geh heel.” Ahn az dehn mi-di goh lang, dehn skin geh kleen kleen kleen.
15Den wen wan a dehn noatis dat ih geh heel, ih ton bak ahn staat tu prayz Gaad haad-wan.
16Ih chroa dong ihself flat da Jeezas fut ahn tank ahn. Ahn fi si ih da-mi wahn Samaritan tu.
17Jeezas aks, “Da neva ten a unu geh heel? Soh weh di neks nain deh?
18Da oanli dis man ya weh da wahn farina noa fi kohn bak kohn prayz Gaad?”

19Den Jeezas tel di man, “Get op ahn goh yu way. Sayka yu fayt, yu heel.”
20Now wahn taim di Farisee dehn aks Jeezas seh, “Da wen Gaad wahn kohn kohn set op fi hihn kingdom?” Jeezas ansa dehn laik dis: “Di way how Gaad wahn rool ih peepl dehn, yu wahn kyaahn see't wid yu aiy.
21Nobadi noh wahn ku seh, ‘Si, Gaad kingdom deh ya,’ er ‘Ih dehdeh.’ Kaa Gaad di rool rait eensaida unu.”
22Den Jeezas seh tu ih disaipl dehn, “Di day wahn kohn wen unu wahn lang fi spen eevn wan day wid di Son a Man, bot unu wahn kyaahn du it.
23Peepl wahn tel unu, ‘Si ahn deh!’ er ‘Si ahn ya!’ Noh stodi dehn ataal.
24Wen di Son a Man kohn bak, dehn wahn ku si ahn playn playn, jos laik how dehn ku si laitnin di flash fahn wan en a di skai tu di neks.
25Bot fos ih wahn hafu sofa wahn lata ting, ahn dis jenarayshan wahn rijek ahn.
26“Sayhn laik how ting mi stan eena Noawa dayz, da rait soh ih wahn bee wen di Son a Man kohn bak.
27Peepl mi-di eet op ahn jrink op, ahn dehn mi-di geh marid ahn soh, rait op tu di veri day wen Noawa gaan eena di aak; ahn den di flod kohn ahn dischrai aala dehn.
28“Sayhn way eena Lat dayz, dehn mi-di eet op ahn jrink op, ahn di bai ahn sel, ahn di du dehn lee faamin ahn di bil hows.
29Bot pahn di day wen Lat lef Sadam, faiya ahn brimstoan rayn dong fahn hevn ahn dischrai aala dehn.
30“Da rait soh ih wahn bee wen di Son a Man kohn bak.
31Da day deh, if enibadi deh pahn dehn howstap ahn dehn ga eni bilanginz eensaida dehn hows, noh mek dehn eevn tink bowt goh bak een goh get it. Rait soh, if enibadi deh owt eena dehn feel di werk, dehn noh fi eevn tink bowt goh bak hoahn goh geh notn.
32Memba weh hapm tu Lat waif!
33Enibadi weh fait fi heng aan tu dehn oan laif wahn en op di laas it; bot enibadi weh giv op dehn laif fi sayka mee wahn sayv it.
34Ah tel unu, da sayhn nait too peepl wahn di sleep eena wan bed; wan a dehn wahn geh tek weh ahn di neks wan wahn geh lef bihain.
35Too laydi wahn di grain weet tugeda; wan a dehn wahn geh tek weh ahn di neks wan wahn geh lef.
36Too man wahn di werk eena di feel; dehn wahn kehr weh wan, ahn di ada wan wahn geh lef bihain.”

37Di disaipl dehn aks Jeezas seh, “Laad, da wehpaa dis wahn hapm?” Jeezas tel dehn seh, “Eniway wehpaa ded badi deh, da rait dehsoh jranko wahn gyada.”