Kɔlɛntɩ I - PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

Illustration of Kɔlɛntɩ I in PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

About TAKƎLAƔA KANCAALAƔA NYƎŊKA ŊKA PƆƆLƖ NMAAWA KƆLƐNTƖ NYƎ́MA TƆ

There is no description for TAKƎLAƔA KANCAALAƔA NYƎŊKA ŊKA PƆƆLƖ NMAAWA KƆLƐNTƖ NYƎ́MA TƆ yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Kɔlɛntɩ I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16