Text copied!
CopyCompare
Paipel - Johannes

Johannes 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mürin ei pworaus, Jesus a feila Jerusalem pwe epwe fiti eu chulapen chon Juta.
2Ünükün ewe Asamalapen Sip lon Jerusalem a wor eu koluk, a iteni Petesta lon kapasen Ipru. Ikenan a wor eu ut mi wor limu refirefin lon.
3A wor eu mwichen aramas mi chomong, ra samau o kon lon ekewe ruum mi refiref: chon mesechun, chon pechemä me ekewe mi mwök. Ra witiwiti ewe koluk an epwe nono.
4Pun fän ekoch eman chon läng nöün ewe Samol a feitiu o anonoi ewe koluk. Iwe, ewe aramas mi akomwolong lon ewe koluk mürin chök an nono a tongeni pöchökületä seni met sokun samau a eäni.
5Eman mwän a nom ikenan, a sasamau lon ükükün ilik me walu ier.
6Lupwen Jesus a küna ätewe lon an kokon o a rong pwe a sasamau lon fansoun langatam, a aisini, “Ka mochen küna pöchökül?”
7Ewe chon samau a pölüeni, “Ai samol, esap wor rei eman aramas epwe uweieila lon ewe koluk lupwen a nono. Nge lupwen üa sotuni ai üpwe tolong lon, eman a fen akom mwei.”
8Iwe, Jesus a üreni ewe mwän, “Kopwe ütä, angei kiom o fetal.”
9Lon ewe chök otun ewe mwän a pöchökületä, a angei kian o a popuetä le fetal. Ei a fis lon eu ränin sapat.
10Iei mine ekewe nöüwisen chon Juta ra üreni ewe mwän mi pöchökületä, “Ikenai ewe ränin sapat, esap pwüng ngeni allükün ach lamalam pwe kopwe uwei kiom.”
11Iwe, a pölüeni, “Ewe mwän mi apöchökülaeitä a üreniei pwe üpwe angei kiei o fetal.”
12Iwe, ra aisini, “Iö we a ürenuk pwe kopwe angei kiom o fetal?”
13Nge ewe mwän mi pöchökületä esap silei Jesus, pun a wor chomong aramas lon ewe leni o Jesus a chök anifila seniir.
14Mürin chök ekis fansoun Jesus a küna ewe mwän lon imwenfel o a üreni, “Kopwe rongorong, iei ka pöchökületä, kosap chüen föri tipis, pwe esap fis ngonuk och mi ngau seni ei.”
15Mürin ewe mwän a feila o üreni ekewe nöüwisen chon Juta pwe Jesus ewe a apöchökülätä.
16Iwe, pokiten Jesus a apöchöküla ewe mwän lon ewe ränin sapat, ekewe nöüwisen chon Juta ra popuetä le ariaföüü Jesus.
17Nge Jesus a pölüeniir, “Semei a chök akangang tori ikenai, pwal ina usun ngang üpwe chök akangang.”
18Ren ekei kapas ekewe nöüwisen chon Juta ra fokun alapala ar ekiekin mochen niela Jesus, pun esap chök atai allükün ewe ränin sapat, nge a pwal apasa pwe Kot Saman. Ren ei a püsin anönnöi ngeni Kot.

19Iwe, Jesus a pölüeniir, “Enlet, üpwe wesewesen ürenikemi: Ewe Nau esap tongeni föri och ren püsin i, a chök föri met a küna pwe Saman a föri. Pun mine ewe Sam a föri, pwal ina chök mine ewe Nau a föri.
20Pun ewe Sam a echeni ewe Nau o pwäri ngeni meinisin mine i a föri. Ewer, epwe fen mwo nge pwäri ngeni mettoch mi lap seni ekei, pwe oupwe mairü ren.
21Usun ewe Sam a amanaua ekewe mi mäla o ngeniir manau, ina usun ewe Nau a fang manau ngeni chokewe i a filiiretä.
22Ewe Sam esap pwal apwüngü eman, nge a ngeni ewe Nau ewe wisen souapwüng,
23pwe aramas meinisin repwe asamolu ewe Nau usun chök ar asamolu ewe Sam. Iö esap asamolu ewe Nau, esap pwal asamolu ewe Sam a tinato i.
24Enlet, üpwe wesewesen ürenikemi: Iö a rongorong ai kewe kapas o lükü ewe mi tinieito a eäni manau esemüch. Esap tolong lon kapwüng, pwe a towu seni mäla o tolong lon manau.
25Enlet üpwe wesewesen ürenikemi: Epwe war ewe fansoun, nge a fen war, lupwen ekewe mi mäla repwe rongorong mwelien Nöün Kot, nge chokewe mi rongorong repwe küna manau.
26Usun chök ewe Sam i popun manau, iei usun a föri pwe Nöün we pwal i popun manau.
27Iwe, a ngeni ewe Nau ewe wis pwe epwe souapwüng, pun i ewe Nöün Aramas.
28Ousap weitifengenikemi ren ekei kapas. Pun epwe war ewe fansoun lupwen ekewe sotup meinisin repwe rong mwelian
29o towu seni peiaser: Chokewe mi föri föför mürina repwe manausefäl o küna manau, nge chokewe mi föri föför mi ngau repwe manausefäl o küna apwüng.
30“Iwe, üsap tongeni föri och ren püsin inisi. Üa apwüngü aramas won met Kot a üreniei. Iei mine ai apwüng a let, pun üsap föri letipei, pwe letipen ewe mi tiniei.
31Are üpwe pwärätä usun püsin ngang, pwäriei esap let, esap pwal wor aüchean.
32Nge mi wor pwal eman a pwärätä usi, nge üa silei pwe mine a pwärätä usi a let.
33Ämi oua tinala nöümi soukünö ren Johannes, iwe, mine i a pwärätä a let.
34Esap ren ai üpwe etiwa pwärien eman, nge üa chök apasa ei pwe oupwe küna manau.
35Johannes a usun chök eu lamp, a tin o saram, nge ämi oua chök mochen apwapwakemi lon saraman ekis chök fansoun.
36Nge a wor och ai minen pwärätä a lap seni än Johannes kapasen pwärätä: Ekewe föför ewe Sam a awisa ngeniei pwe üpwe föri ra pwärätä, pwe ewe Sam a tiniei.

37Iwe, ewe Sam mi tiniei a pwal pwärätä usi. Ämi ousap fokun rongorong mwelian ika küna won mesan,
38ousap pwal amwöchü an kewe kapas lon letipemi, pun ämi ousap lükü ätewe i a tinato.
39Ämi oua achocho le kaiö masouen ekewe Toropwe mi Pin, pun oua ekieki pwe oupwe küna manau esemüch lor. Ekei Toropwe mi Pin ra pwärätä usi.
40Nge ämi ousap mochen feito rei pwe oupwe eäni ewe manau.
41Üsap mochen ai üpwe iteföüla me ren aramas.
42Nge ngang üa silei usumi. Üa silei pwe ämi ousap echeni Kot lon lelukemi.
43Ngang üa feito fän iten Semei, nge ämi ousap etiwaei. Nge are pwal eman epwe feito fän püsin itan, ämi oupwe etiwa i.
44Ämi oua sani ämi oupwe iteföüla me ren eman me eman leimi, nge ousap kütta ämi iteföüla me ren Kot. Epwe ifa usun ämi oupwe tongeni lüküei?
45Ousap ekieki pwe üpwe atipisikemi me mwen Semei. Moses ätewe oua anomu ämi apilükülük won epwe atipisikemi.
46Are ämi oua wesewesen lükü Moses, ämi oupwe pwal lüküei, pun i a makkei usi.
47Nge pokiten ämi ousap lükü mine Moses a makkei, epwe ifa usun ämi oupwe tongeni lükü mine üa apasa?”