Text copied!
CopyCompare
Baibal Olcim - Johan

Johan 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Jesuh loh he rhoek he a thui phoeiah a mik te vaan la a dai hang tih, “Pa aw, a tue ha pawk coeng. Capa te na thangpom mako. Te daengah ni capa loh nang n'thangpom eh.
2Pumsa boeih sokah saithainah te anih na paek. Te daengah ni anih na paek boeih te amih taengah dungyan hingnah la a paek eh.
3Namah bueng te oltak Pathen neh Jesuh Khrih na tueih te a ming uh te tah dungyan hingnah ni.
4Ka saii ham bibi kai nan paek te ka coeng tih kai loh diklai ah nang kan thangpom.
5Pa aw namah loh kai n'thangpom laeh, namah taengkah thangpomnah ka khueh he Diklai om hlanah ni namah taengah a om coeng.
6Diklai lamkah kai taengah nan paek hlang rhoek taengah na ming ka phoe coeng. Kai nan paek rhoek te namah kah la om uh tih na ol te a tuem uh.
7Ka taengah nan paek boeih te namah lamkah ni tila boeih a ming uh coeng.
8Kai taengah ol nan paek te amih ka paek. Amih loh a doe uh dongah nang lamkah ka lo tila rhep a ming uh tih nang loh kai nan tueih tila a tangnah uh.
9Kai loh amih ham kan bih. Namah koe la a om uh dongah Diklai ham kan bih pawt dae kai nan paek rhoek ham ni kan bih.
10Kai kah te khaw nang kah la boeih om tih nang kah te kai kah coeng dongah amih ah kai n'thangpom.
11Diklai ah khaw ka om mahpawh. Tedae amih tah Diklai ah om pueng. Kai tah nang taengla ka lo. A cim a Pa, amih he na ming neh khoembael lah. Te ni kai nan paek pai. Te daengah ni mamih rhoi bangla pakhat la a om eh.
12Amih neh ka om vaengah kamah nam paek amih rhoek te namah ming neh ka khoem coeng. Ka khoem van coeng dongah pocinah capa pawt atah amih te poci mahpawh. Te daengah ni cacim tah a soep eh.
13Namah taengla ka pawk coeng tih hekah he Diklai ah ka thui. Te daengah ni amih khuiah aka soep ka omngaihnah te a dang uh eh.
14Nang kah olka te kai loh amih ka paek coeng. Tedae kai loh Diklai kah hut la ka om pawt bangla Diklai kah hut la a om uh pawt dongah amih te Diklai loh a hmuhuet.
15Amih te Diklai lamloh doek ham pawt tih a thae khui lamkah amih na khoembael ham ni kam bih.
16Kai loh Diklai kah hut la ka om pawt bangla Diklai kah hut la a om uh moenih.
17Amih te oltak neh ciim lah. Na olka tah oltak ni.
18Diklai ah kai nan tueih bangla kai long khaw Diklai la amih ka tueih.

19Te dongah amih ham kai loh kamah ka ciim uh coeng. Te daengah ni amih khaw oltak dongah ciim la a om eh.
20Tedae hekah rhoek bueng ham pawt tih amih kah olka dongah kai aka tangnah rhoek ham khaw kan bih.
21Pa aw, kai ah na om tih kai khaw nang ah ka om vanbangla amih khaw pakhat la boeih om saeh. Mamih rhoi khuiah amih khaw om van saeh. Te daengah ni nang loh kai nan tueih te Diklai loh a tangnah eh.
22Thangpomnah kai nam paek te amih ka paek coeng. Te daengah ni mamih rhoi n'thikat bangla a thikat la a om uh eh.
23Kai tah amih khuiah ka om tih nangmih khaw kai ah na om. Te daengah ni pakhat dongah rhuemtuet la a om uh eh. Te daengah ni namah loh kai nan tueih tih kai nan lungnah bangla amih ka lungnah te Diklai loh a ming eh.
24A pa Diklai a tong hlanah ni kai nan lungnah coeng dongah te rhoek te kai nan paek coeng. Ka om nah ah amih khaw kamah taengah om saeh ka ngaih. Te daengah ni kamah kah thangpomnah kamah nam paek te a hmuh uh eh.
25Aka dueng a pa, Diklai loh nang m'ming ngawn pawt cakhaw kai loh nang kan ming tih nang loh kai nan tueih te he rhoek loh a ming uh.
26Namah ming te amih taengah ka phoe coeng tih ka phoe pueng ni. Te daengah ni kai nan lungnah dongkah lungnah loh amih ah om vetih kai khaw amih ah ka om eh,” a ti.