Text copied!
CopyCompare
Habo nalolene bi gahenge lo winigo ogo - Hiburu

Hiburu 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ngode Datagaliwabehanda ina mini íbu ha̱lo berelolene ngulebero lalu lowinigo ogoni ai áyu inanehondo yade ho kagoni. Ani bidago ina mbiraligo mini íbu ha̱lo biralimulo ngulebero lalu lowini ngago ogoni dege habo lowa ubanda nahabehe holigo de hondo halimu.
2Ogoni wali agali ala heneru ti Bi Mana Debene hale henedagua dege áyu inamebi ogoni hale harimagoni. Ala hene uruni tigua bi galoneore ogoni hale howa Ngode Datagaliwabehondo mini mbiraore nawi henegome ti biamogo nabini.
3Ogonigo ina galoneoreda lalu Ngode Datagaliwabehondo mini mbiraore wu kamarume ibugua mini íbu ha̱lo birulene ngulebero lo wiyagoria ibu heba birule ubanda holeberama. Ngode Datagaliwabehanda bi ala lenedagua áyubi lowialu lalu, I̱na tihondo kebaore howa bi hongohe mbira buleore lalu lowirugo ogo, Wali agali uruniore i̱na dindi ti mini íbu ha̱lo birulene muleberogoria naanda polebiraore, lenego gilibu ngagoni. Ngode Datagaliwabehanda bambaore dindihabi hari daligahabi wabiniyangi howa ibugua biabe bumaro buwa dege bi ogonidagua lene.
4Anduane Homogonaga mbugani gilibu ngaru mbiragoha lalu horo kanegonaga ogodagua leda, Ngode Datagaliwabehanda ibunaga biabe bibahende biyaru biai howa horo kaneni mini íbu ha̱lo berene, lalu gilibu nga.
5Ani bini lalu bi ogoni dege Anduane Homogonaga mbugani halu mende ogodagua leda. I̱na dindi ti mini íbu ha̱lo birulene muleberogoria naanda polebiraore, lo ngagoni.
6Wali agali ala henerume Ngode Datagaliwabehanda mini íbu ha̱lo birulene mo yulene winigo nayaminigo irane tigua Bi Mana Debene hale howa yu tiga nabiyagome ani bini. Ani binigo mini íbu ha̱lo birulene ogoni wali agali ibuhondo mini mbiraore wialu karume ubanda helonaga áyu panga dugua ho wiaabo kagoni.
7Ogoni walia kago Ngode Datagaliwabehanda horo mende lone dabo ngelenego horo ogoni áyu kamagoniore leda. Ani lo hene lowa mali dewa peaha maniore Ngode Datagaliwabehanda Debidiha howa bi latagi henego Anduane Homogonaga mbugani abale gilibu wini langirugo ogo, Ngode Datagaliwabehanda tíhondo bi langirago horo áyu hale harimiyagua nde nahalehe tingi halu tínaga bu miniha anda polani hondowa giambe hatagi holamini nahalimu, lalu gilibu nga.
8Yosua ibugua wali agali biaru dindi ha̱lo birulene Ngode Datagaliwabehanda mulebero lalu lo wiyago midale Ngode Datagaliwabe ibugua horo mende lalu naledaleore.
9Ani bidago Ngode Datagaliwabenaga wali agali karume Ngode Datagaliwabe ibuni horo kaneni mini íbu ha̱lo birayadagua tibi nde mini íbu ha̱lo birulene wia ho ngagoni.
10Ngode Datagaliwabehanda mini íbu ha̱lo birulene ngulebero lalu lo wiyagoria mbirali ubanda haragome ibu ogodagua bulebira. Ngode Datagaliwabehanda ibuni bibahende wabiai howa mini íbu ha̱lo birayadagua ibubi ibuninaga biabe bialu hayagonaga mini íbu ha̱lo birulebira.
11Isaraele wali agalime Ngode Datagaliwabehanda tihondo bi lamiyago hale ha howa yu tiga nabiyagome tinaga mini íbu ha̱lo birulene mule lo wiyago habo lene. O habo layadagonidagua ina mbiraligo mini íbu ha̱lo birulene ogoriani ubanda naholene wuligo ina hangu hangume manga nahe hibuore lalu hami̱ya.
12Ngode Datagaliwabenaga bi wai bulene ayu tibu ne kiroba gadeleore ngagobi ndo hongo taraorehe kagome biabe bialu kagoni. Bi ogonime tinginiha ne gadeleoregome mini dininila ngola haragohabi kuni dundugunila gimbu bidagohabi podama anda piaga. Bi ogonioreme wali agalinaga minime hame ledaru manda ngaru ogobiore wu kami lalu daba ki buwa langiaga.
13Ani biagago mbirale mbira do howa Ngode Datagaliwabe ibu de nahendene wia do hene mbira nawiore. Dindihabi hari daligahabi bibahendeore ibunaga deni panigi angala paya paya bu wiai kagoni. Ina bibahendeme mbirale beramaru Ngode Datagaliwabe ibunihondoore inane hangu hangu howa ogobiore biru lalu lamigi buleberama.
14Inanaga loma binigo mo miaga haguane timbuni daligaore kago ibu Ngode Datagaliwabe kagoria hole anda penego ogoni ibu Ngode Datagaliwabe Iginiore Yasu ka. Ani bidagonaga iname ibuhondo mini mbiraore wu kamagoni yu ndibu lowa haabo hami̱ya.
15Iname mana ko nabule lowa nabulenenaga hongo nahe kamaria inanaga loma binigo mo miaga haguane timbuni ogoni ibu hondowa dara nahaga ndo dara timbuniore haga kagoni. Ibugua ina hongo nahe kamago manda biai ho ka. Inanaga loma binigo mo miaga haguane timbuni ogoni ibuni mana ko bulene bibahende wiarume inahondo ko mo bia halu hagadagua ibuhondobi mo bia halu hearia ibugua ko uruni bia nabi hondo wandiai halu wayaliore henego ka.
16Aniorego ina mbirale buru padamagonaga Ngode Datagaliwabe ibugua ina biamogo bulene nawi howa biamogo bilo iname ibuhondo mini mbiraore wuwa bu miniha hada ho yalu kaware ibu kagoria hapara ho hami̱ya. Iname ogoriani poramagola ibugua dara holene ngirago yu howa gendabi mbira ngagola ibugua biamogo bulene nawi howa biamogo birago handa walia holeberama.