Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Heberu

Heberu 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gɑsɔ Gusunɔ u kɑ bɛsɛn sikɑdobɑ ɡɑri kuɑ nɔn dɑbinu kɑ swɑɑ dɑbinu sɑɑ win sɔmɔbun min di.
2Adɑmɑ sɑnɑm dɑ̃ɑkim mɛni sɔɔ u kɑ sun ɡɑri kuɑ sɑɑ win Biin min di. Bii wiyɑ u hɑnduniɑ tɑkɑ kuɑ, Gusunɔ u mɑɑ nùn ɡɔsɑ u kɑ nùn ɡɑ̃ɑnu kpuro nɔmu bɛriɑ.
3Win yiiko yɑ sɔ̃ɔsirɑmɔ win min di. Bii wi, u sɑ̃ɑ Gusunɔn tii tiin weenɑsii, u mɑɑ bɑɑyere kpuro nɛni kɑ win ɡɑri dɑmɡii. Ye u tɔmbu sɑ̃rɑsiɑ ben torɑnun di u kpɑ, u dɑ u sinɑ wɔllɔ Gusunɔ dɑm kpuroɡiin nɔm ɡeuɔ.
4Nɡe mɛ Gusunɔ u win Bii yĩsiru kɑ̃ te tɑ win ɡɔrɑdobɑɡinu kpɑ̃ɑru kere, nɡe mɛyɑ mɑɑ Bii win tii u Gusunɔn ɡɔrɑdobɑ kere.
5Kɑ ɡem, Gusunɔ u ǹ win ɡɔrɑdobɑn ɡoo sɔ̃ɔre u nɛɛ, “Wunɑ ɑ sɑ̃ɑ nɛn Bii. Gisɔrɑ nɑ kuɑ wunɛn tundo.” N ǹ mɑɑ mɔ win ɡɔrɑdo ɡoo u kɑ yɑ̃ ye u nɛɛ, “Kon ko win tundo, u koo mɑɑ ko nɛn bii.”
6Adɑmɑ sɑɑ ye u win Bii yerumɑ ɡɔriɔ hɑnduniɑ sɔɔ u nɛɛ, “Gusunɔn ɡɔrɑdobɑ kpuro bu yiiro bu nùn sɑ̃.”
7Wee ye u ɡeruɑ win ɡɔrɑdobɑn sɔ̃. U nɛɛ, “Gusunɔ u win ɡɔrɑdobɑ kuɑwɑ nɡe woo, mɑ u win sɔm kowobu kuɑ nɡe dɔ̃ɔ yɑri.”
8Adɑmɑ win Biin sɔ̃nɑ u nɛɛ, “Gusunɔ, bɑ wunɛn bɑndu swĩi sere kɑ bɑɑdommɑɔ. Gemɑ ɑ kɑ wunɛn bɑndu nɛni.
9A ɡeɑ kĩ mɑ ɑ kɔ̃sɑ tusɑ. Yen sɔ̃nɑ Gusunɔ wi u sɑ̃ɑ wunɛn Yinni u nun ɡɔsɑ. U mɑɑ nun nuku dobu wɛ̃ ye u kɑ nun ɑye bɛɛrɛɡiru wɛ̃ te tɑ wunɛn kpɑɑsibuɡinu kpɑ̃ɑru kere.”
10U mɑɑ kpɑm nɛɛ, “Yinni, toren di wunɑ ɑ tem tɑkɑ kuɑ. Wunɛn nɔmɑ ɑ mɑɑ kɑ wɔllu kuɑ.
11Ye kpuro yɑ koo doonɑ ɑdɑmɑ wunɛ kɑɑ n wɑ̃ɑ. Yɑ koo tɔkɔru ko nɡe yɑ̃nu.
12Kɑɑ ye kure nɡe yɑberu. Yɑ ko yɑ n mɑɑ kɔsimɔwɑ nɡe yɑ̃nu. Adɑmɑ wunɛ, wunɑ mi, ɑ ǹ tɔkɔru mɔ̀.”
13Gusunɔ kun mɑɑ win ɡɔrɑdobɑn ɡoo sɔ̃ɔre u nɛɛ, “A sinɔ nɛn nɔm ɡeuɔ sere n kɑ nun wunɛn yibɛrɛbɑ tɑɑreɑ.”
14Ǹ n mɛn nɑ, mbɑ wɔllun ɡɔrɑdobɑ bɑ sɑ̃ɑ. Bɑ sɑ̃ɑwɑ hundebɑ be bɑ Gusunɔ sɑ̃ɑmɔ. Berɑ u rɑ mɑɑ ɡɔri bu dɑ bu be bɑ koo fɑɑbɑ wɑ somi.