Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - GERNINGER

GERNINGER 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Men fem Dage derefter drog Ypperstepræsten Ananias ned med nogle Ældste og en Taler, Tertullus, og disse førte Klage for Landshøvdingen imod Paulus.
2Da han nu var kaldt ind, begyndte Tertullus at anklage ham og sagde:
3“At vi ved dig nyde megen Fred, og at Forbedringer i alle Retninger og alle Vegne skaffes dette Folk ved din Omsorg, mægtigste Feliks! det erkende vi med al Taknemmelighed.
4Men for at jeg ikke skal opholde dig for længe, beder jeg, at du efter din Mildhed vil høre os kortelig.
5Vi have nemlig fundet, at denne Mand er en Pest og en Oprørsstifter iblandt alle Jøderne hele Verden over, samt er Fører for Nazaræernes Parti,
6ja, han har endog forsøgt at vanhellige Helligdommen. Vi grebe ham da også og vilde have dømt ham efter vor Lov.
7Men Krigsøversten Lysias kom til og borttog ham med megen Vold af vore Hænder
8og bød hans Anklagere komme til dig*. Af ham kan du selv, når du undersøger det, erfare alt det, hvorfor vi anklage ham.” { *De indklammede Ord i V. 6-8 mangle i de vigtigste Håndskrifter. }
9Men også Jøderne stemmede i med og påstode, at dette forholdt sig således.
10Og Paulus svarede, da Landshøvdingen gav ham et Vink, at han skulde tale: “Efterdi jeg ved, at du i mange År har været Dommer for dette Folk, vil jeg frimodigt forsvare min Sag,
11da du kan forvisse dig om, at det er ikke mere end tolv Dage, siden jeg kom op for at tilbede i Jerusalem.
12Og de have ikke fundet mig i Ordveksel med nogen eller i Færd med at vække Folkeopløb, hverken i Helligdommen eller i Synagogerne eller omkring i Staden.
13Og de kunne ej heller bevise dig det, som de nu anklage mig for.
14Men dette bekender jeg for dig, at jeg efter den Vej, som de kalde et Parti, tjener vor fædrene Gud således, at jeg tror på alt det, som står i Loven, og det, som er skrevet hos Profeterne,
15og har det Håb til Gud, som også disse selv forvente, at der skal komme en Opstandelse både af retfærdige og af uretfærdige.
16Derfor øver også jeg mig i altid at have en uskadt Samvittighed for Gud og Menneskene.
17Men efter flere Års Forløb er jeg kommen for at bringe Almisser til mit Folk og Ofre,
18hvad de fandt mig i Færd med, da jeg var bleven renset i Helligdommen, og ikke med Opløb og Larm; men det var nogle Jøder fra Asien,

19og de burde nu være til Stede hos dig og klage, om de have noget på mig at sige.
20Eller lad disse her selv sige, hvad Uret de have fundet hos mig, da jeg stod for Rådet,
21uden det skulde være dette ene Ord, som jeg råbte, da jeg stod iblandt dem: Jeg dømmes i Dag af eder for dødes Opstandelse.”
22Nu udsatte Feliks Sagen, da han vidste ret god Besked om Vejen*, og sagde: “Når Krigsøversten Lysias kommer herned, vil jeg påkende eders Sag.” { *K. 9, 2. K. 23, 26. }
23Og han befalede Høvedsmanden, at han skulde holdes bevogtet, men med Lempelse, og at han ikke måtte forbyde nogen af hans egne at gå ham til Hånde.
24Men nogle Dage efter kom Feliks med sin Hustru Drusilla, som var en Jødinde, og lod Paulus hente og hørte ham om Troen på Kristus Jesus.
25Men da han talte med ham om Retfærdighed og Afholdenhed og den kommende Dom, blev Feliks forfærdet og svarede: “Gå for denne Gang; men når jeg får Tid, vil jeg lade dig kalde til mig.”
26Tillige håbede han også, at Paulus skulde give ham Penge; derfor lod han ham også oftere hente og samtalede med ham.
27Men da to År vare forløbne, fik Feliks Porkius Festus til Efterfølger; og da Feliks vilde fortjene sig Tak af Jøderne, lod han Paulus blive tilbage i Lænker.