Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Eklesiasdes - Eklesiasdes 1

Eklesiasdes 1:8-14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
8Imwilahn mehkoaros pwang—pwang ehu me siksang me aramas kak kawehwehda. Masatail kan sohte itarki kilikilang, oh salengatail kan sohte itarki rongorong.
9Dahme pweidahr mahs pahn pil pwurehng pweida. Dahme wiawiher mahs pahn pil pwurehng wiawi. Sohte mehkot kapw nan sampah pwon.
10Aramas kin patohwan, “Iet mehkot kapw!” Ahpw soh, pwe e pil wiawiher mahs, mwohn atail saikinte ipwidi.
11Sohte me kin tamataman dahme wiawiher mahsie, oh mehn mwuhr kan sohte pahn pil tamataman dahme wiawi nan rahn pwukat.
12Ngehi, Ohl Loalokong, I wiahier nanmwarkien Israel nan Serusalem.
13I koasoanehdi nan kapehdi me I pahn kasawih oh sukuhlki mehkoaros me kin wiawi nin sampah. Koht ketikihong kitail doadoahk toutou ehu.
14I kilangehr mehkoaros me wiawiher nin sampah, eri, I pahn ndaiong uhk, me mehkoaros sohte katepe. Met rasehng pwakipwakih kisinieng.

Read Eklesiasdes 1Eklesiasdes 1
Compare Eklesiasdes 1:8-14Eklesiasdes 1:8-14