Text copied!
CopyCompare
Święta Biblia - Efezjan

Efezjan 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom w Panu, bo jest to sprawiedliwe.
2Czcij swego ojca i matkę – jest to pierwsze przykazanie z obietnicą;
3Aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył na ziemi.
4A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności i w napominaniu Pana.
5Słudzy, z bojaźnią i z drżeniem bądźcie posłuszni panom według ciała, w prostocie serca, jak Chrystusowi;
6Nie służąc dla oka, jak ci, którzy chcą podobać się ludziom, lecz jak słudzy Chrystusa, czyniąc wolę Boga z serca;
7Służąc z życzliwością, tak jak Panu, a nie ludziom;
8Wiedząc, że każdy, kto uczyni coś dobrego, to też otrzyma od Pana, czy niewolnik, czy wolny.
9A wy, panowie, tak samo wobec nich postępujcie, porzucając groźby, wiedząc, że i wy sami macie Pana w niebie, a u niego nie ma względu na osoby.
10W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze jego mocy.
11Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła.
12Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich.
13Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się.
14Stańcie więc, przepasawszy wasze biodra prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości;
15I obuwszy nogi w gotowość ewangelii pokoju.
16A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego.
17Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, którym jest słowo Boże;
18We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w Duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością i z prośbą za wszystkich świętych;

19I za mnie, aby była mi dana mowa, bym z odwagą otworzył moje usta do oznajmienia tajemnicy ewangelii;
20Dla której sprawuję poselstwo w łańcuchach, abym o niej odważnie mówił, tak jak powinienem mówić.
21Żebyście zaś wiedzieli i wy, co się ze mną dzieje i co robię, wszystko oznajmi wam Tychik, miły brat i wierny sługa w Panu;
22Którego posłałem do was właśnie po to, abyście poznali nasze sprawy i aby pocieszył wasze serca.
23Pokój braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.
24Łaska niech będzie ze wszystkimi, którzy miłują naszego Pana Jezusa Chrystusa w szczerości. Amen.