Asee - PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

Illustration of Asee in PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

About ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ ASEE TƆM TAKƎLAƔA

There is no description for ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ ASEE TƆM TAKƎLAƔA yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Asee

1
2