Text copied!
CopyCompare
Bible Revizyon 2008 - 2.TİMOTEOS

2.TİMOTEOS 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tanrı'nın ve dirilerle ölüleri yargılayacak olan Mesih İsa'nın önünde, O'nun gelişi ve egemenliği hakkı için sana buyuruyorum: Tanrı sözünü duyur. Zaman uygun olsun olmasın, bu görevi sürdür. İnsanları tam bir sabırla eğiterek ikna et, uyar, isteklendir.
3Çünkü öyle bir zaman gelecek ki, sağlam öğretiye katlanamayacaklar. Kulaklarını okşayan sözler duymak için çevrelerine kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklar.
4Kulaklarını gerçeğe tıkayıp masallara sapacaklar.
5Ama sen her durumda ayık ol, sıkıntıya göğüs ger, müjdeci olarak işini yap, görevini tamamla.
6Çünkü kanım adak şarabı gibi dökülmek üzere. Benim için ayrılma zamanı geldi.
7Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı korudum.
8Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab o gün bu tacı bana, yalnız bana değil, O'nun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir.
9Yanıma tez gelmeye gayret et.
10Çünkü Dimas bu dünyayı sevdiği için beni terk edip Selanik'e gitti. Kriskis Galatya'ya, Titus Dalmaçya'ya gitti.
11Yanımda yalnız Luka var. Markos'u alıp beraberinde getir, yapacağım hizmette bana yardım eder.
12Tihikos'u Efes'e gönderdim.
13Troas'ta Karp'ın yanında bıraktığım abayı, kitapları, özellikle yazı derilerini gelirken beraberinde getir.
14Bakırcı İskender bana çok kötülük etti. Rab ona yaptıklarının karşılığını verecektir.
15Sen de ondan sakın. Çünkü söylediklerimize şiddetle karşı koydu.
16İlk savunmamda benden yana çıkan olmadı, hepsi beni terk etti. Bunun hesabı onlardan sorulmasın.
17Ama Tanrı bildirisi aracılığımla tam olarak açıklansın, bütün uluslar bunu duysun diye Rab yardımıma gelip beni güçlendirdi. Aslanın ağzından böyle kurtuldum!
18Rab beni her kötülükten kurtarıp güvenlik içinde göksel egemenliğine ulaştıracak. Sonsuzlara dek O'na yücelik olsun! Amin.
19Priska, Akvila ve Onisiforos'un ev halkına selam söyle.

20Erastus, Korint'te kaldı. Trofimos'u da Milet'te hasta bıraktım.
21Kış bastırmadan gelmeye gayret et. Evvulus, Pudens, Linus, Klavdiya ve bütün kardeşler sana selam ederler.
22Rab ruhunla birlikte olsun. Tanrı'nın lütfu sizlerle olsun.