Text copied!
CopyCompare
Kawawaŋgalen Tâtâ Alakŋaŋ - 2 Tesalonaika

2 Tesalonaika 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nâmkiŋpepeen notnne, nin zet kapi zemdelaŋ zemann nâit. In Kawawaŋgat dundume egaŋ ndamukulem mimndeme Amobotnaŋgalen zet zemann keyaŋ msat kataŋ sakwep palakŋaŋ beme kwizet buŋamaŋaŋ mwatonzewep keyet sakam ingat tuŋguwinan sokbeye keboŋ.
2Am sambe ilindiŋ Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ ku nâmkiŋpeipgapm am notnaŋ ekŋen am bekanaŋ mamti nin ndawaleletgalengapm in Kawawaŋ dundum same egaŋ nin mukulem mimndemti ndagalaŋ ndewe.
3Amobotnaŋ egat in keŋ zutmak ku mimiyelen egaŋ ŋep mukulem mimindewe. Egaŋ winde indamti indikdamuŋ mme an bekanaŋ penanaŋ ku indawalebe.
4Amobotnaŋaŋ ndamukulem mme nin zet diindowenn ke gawepupeŋ mamti mamobep kogogapmti nin ingat nâmtemtem ku mamnup.
5In Amobotnaŋaŋ nânâ omba Kawawaŋgalen gogotnaŋgat indain ma Kilaisiyaŋ mme in keŋin mgwatnaŋ mimindeme nâmisim mamobepgat mandundunup.
6Notnne, Amobotnaŋ Zisas Kilais egaŋ kwitnanen golaŋ zet pigok zemann nâit, zet zemzikat indam mben ke am notnaŋaŋ ku gawepumti belak kileŋ mamti mulupgat nânâpiŋ mamip. In an ekŋen keboŋ kemak notn notn ku mbep.
7Nin eweŋan yaŋbemti set katnaŋ zikat indamâbenn set keeset nâmti mebegat ku kandalip. Set ke ewe mâbep. Nin eweŋan inmak mambennen nin wisat palen ku mambenn.
8Inmagengatnaŋ meu tosaŋaŋpiŋ belak ku nimbenn. Yek. Nin tu meuyet ingat wekumann in nukŋaŋ tiwiekmagengapmti nin tambu msa mulup windeŋaŋbeŋ mti keyetnaŋ sek bandim mimiyet mukulem aikbenn.
9Wa nin tu meuyet in ŋep ku indayaŋkwesisiyelengapmti kegok mbenn yek. Nin set keeset set katnaŋ ke zikat indamann in ningalen mama mimi ke ekti keyegak mâti mamayet nâmti kegok mbenn.
10Nin inmagen mamtemennen ingat kapigok diindowenn, “An mulup mimipiŋ wisat mti mambe beme ek meu ku same nimbe.”
11Âpme inmagengatnaŋ zet pigok kopme nâwenn, “Am notnaŋ ekŋenaŋ mulup mimipiŋ belak wisat mmamti zet belak belakŋaŋ e zeme tikŋaŋmak etaŋ beme zetetek manda maip.”
12Am ekŋen keboŋ keyet Amobotnaŋ Zisas Kilais egat kwitnanen zemkatik bemti golaŋ zet pigok zemann nâit. Ekŋen weyaŋ tomtati muluwin mme penaŋaŋ sokbeme keyetnaŋ timtati nimbep.
13Notnne, in mulup yaŋaŋmak mamip ke esemteŋ mti mimiek mbep; katikpepepiŋ.
14Zet papiaen kumti indanup kapi an ŋenaŋ ku gawepun beme eksempeme igak penaŋ mamti sakambuk penaŋ mbe.
15Wa ke ek kasa penaŋ nâmpepeyet ku zeyap. Naman ek nâmkiŋpepe angapm golaŋ zet dalinaŋ meniŋinaŋgat manzepnok zewep.
16Nin ingat Amobotnaŋgat dundumann ek ikŋaŋ keŋ sewakŋaŋ toŋaŋaŋ in keŋ sewak mama ke kan kataŋ indawe.
17Neŋ Pâl meluwaŋ kumindayap kapi nanaŋgat betn penaŋaŋ kuyap. Mme papia sambe makuyawen kapigok betnnaŋ meluwaŋ makumdelaŋ zeyapgapmti kapi kuyap.
18Amobotnaŋŋ Zisas Kilais egalen keŋ taolelaŋ inmagen weme in keyet keŋanen meti mamayet dunduyap.