Text copied!
Bibles in Serbian

2. Kraljevima 13:13-14 in Serbian

Help us?

2. Kraljevima 13:13-14 in Sveta Biblija

13 I poèinu Joas kod otaca svojih, a Jerovoam sjede na prijesto njegov; i pogreboše Joasa u Samariji kod careva Izrailjevijeh.
14 A Jelisije razbolje se od bolesti, od koje i umrije; i Joas car Izrailjev doðe k njemu, i plaèuæi pred njim govoraše: oèe moj, oèe moj, kola Izrailjeva i konjici njegovi!
2. Kraljevima 13 in Sveta Biblija