Text copied!
Bibles in Serbian

2. Kraljevima 10:6 in Serbian

Help us?

2. Kraljevima 10:6 in Sveta Biblija

6 I on im napisa drugu knjigu govoreæi: ako ste moji i slušate mene, uzmite glave svijeh sinova gospodara svojega i doðite k meni sjutra u ovo doba u Jezrael. A sinovi carevi, sedamdeset ljudi, bijahu kod najznatnijih graðana, koji ih hranjahu.
2. Kraljevima 10 in Sveta Biblija