Text copied!
Bibles in Serbian

1. Kraljevima 8:7-8 in Serbian

Help us?

1. Kraljevima 8:7-8 in Sveta Biblija

7 Jer heruvimima bijahu raširena krila nad mjestom gdje æe stajati kovèeg, i zaklanjahu heruvimi kovèeg i poluge njegove ozgo.
8 I povukoše mu poluge tako da se krajevi viðahu u svetinji na prednjoj strani svetinje nad svetinjama, ali se napolje ne viðahu; i ondje ostaše do današnjega dana.
1. Kraljevima 8 in Sveta Biblija