Text copied!
Bibles in Serbian

1. Kraljevima 7:9-13 in Serbian

Help us?

1. Kraljevima 7:9-13 in Sveta Biblija

9 Sve ovo bješe od skupocjenoga kamena, tesanoga na mjeru i pilom sjeèenoga, iznutra i spolja od poda do krova, i spolja do velikoga trijema.
10 I temelj bijaše od kamenja skupocjenoga, kamenja velikoga, od deset lakata i od osam lakata.
11 A ozgo bijaše kamenje skupocjeno na mjeru tesano i daske kedrove.
12 I veliki trijem unaokolo imaše tri reda kamenja tesanoga i jedan red kedrovijeh brvana, kao trijem unutrašnji doma Gospodnjega i kao trijem istoga doma.
13 I posla car Solomun i pozva Hirama iz Tira.
1. Kraljevima 7 in Sveta Biblija