Text copied!
Bibles in Serbian

1. Kraljevima 4:12-13 in Serbian

Help us?

1. Kraljevima 4:12-13 in Sveta Biblija

12 Vana sin Ahiludov nad Tenahom i Megidonom i svijem Vet-Sanom, koji je do Sartane pod Jezraelom, od Vet-Sana do Avel-Meola, do preko Jok-Meama;
13 Sin Geverov u Ramotu Galadskom; imaše sela Jaira sina Manasijina u Galadu i kraj Argovski u Vasanu, šezdeset velikih gradova sa zidovima i prijevornicama mjedenijem;
1. Kraljevima 4 in Sveta Biblija