Text copied!
Bibles in Serbian

1. Kraljevima 22:4 in Serbian

Help us?

1. Kraljevima 22:4 in Sveta Biblija

4 I reèe Josafatu: hoæeš li iæi sa mnom na vojsku na Ramot Galadski? A Josafat reèe caru Izrailjevu: ja kao ti, narod moj kao tvoj narod, konji moji kao tvoji konji.
1. Kraljevima 22 in Sveta Biblija