Text copied!
Bibles in Serbian

1. Kraljevima 22:38-40 in Serbian

Help us?

1. Kraljevima 22:38-40 in Sveta Biblija

38 A kad prahu kola na jezeru Samarijskom, lizaše psi krv njegovu, tako i kad prahu oružje njegovo, po rijeèi koju reèe Gospod.
39 A ostala djela Ahavova i sve što je uèinio, i za kuæu od slonove kosti koju je sagradio, i za sve gradove što je sagradio, nije li to zapisano u dnevniku careva Izrailjevijeh?
40 Tako poèinu Ahav kod otaca svojih, i na njegovo se mjesto zacari Ohozija sin njegov.
1. Kraljevima 22 in Sveta Biblija