Text copied!
Bibles in Serbian

1. Kraljevima 21:27-29 in Serbian

Help us?

1. Kraljevima 21:27-29 in Sveta Biblija

27 A kad Ahav èu te rijeèi, razdrije haljine svoje, i priveza kostrijet oko tijela svojega, i pošæaše, i spavaše u kostrijeti, i hoðaše polagano.
28 I doðe rijeè Gospodnja Iliji Tesviæaninu govoreæi:
29 Jesi li vidio kako se Ahav ponizio preda mnom? Zato što se tako ponizio preda mnom, neæu pustiti onoga zla za njegova života; nego za sina njegova pustiæu ono zlo na dom njegov.
1. Kraljevima 21 in Sveta Biblija