Text copied!
Bibles in Serbian

1. Kraljevima 18:39-43 in Serbian

Help us?

1. Kraljevima 18:39-43 in Sveta Biblija

39 A narod kad to vidje sav popada nièice, i rekoše: Gospod je Bog, Gospod je Bog.
40 Tada im reèe Ilija: pohvatajte te proroke Valove da nijedan ne uteèe. I pohvataše ih, i Ilija ih odvede na potok Kison, i pokla ih ondje.
41 I reèe Ilija Ahavu: idi, jedi i pij, jer uji veliki dažd.
42 I otide Ahav da jede i pije; a Ilija se pope na vrh Karmila, i saže se k zemlji i metnu lice svoje meðu koljena svoja.
43 A momku svojemu reèe: idi, pogledaj put mora. A on otišav pogleda, pa reèe: nema ništa. I reèe mu: idi opet sedam puta.
1. Kraljevima 18 in Sveta Biblija