Text copied!
Bibles in Serbian

1. Kraljevima 18:21-22 in Serbian

Help us?

1. Kraljevima 18:21-22 in Sveta Biblija

21 Tada pristupi Ilija ka svemu narodu i reèe: dokle æete hramati na obje strane? Ako je Gospod Bog, idite za njim; ako li je Val, idite za njim. Ali narod ne odgovori mu ni rijeèi.
22 A Ilija reèe narodu: ja sam sam ostao prorok Gospodnji; a proroka Valovijeh ima èetiri stotine i pedeset.
1. Kraljevima 18 in Sveta Biblija