Text copied!
Bibles in Serbian

1. Kraljevima 16:1-3 in Serbian

Help us?

1. Kraljevima 16:1-3 in Sveta Biblija

1 I doðe rijeè Gospodnja Juju sinu Ananijevu za Vasu govoreæi:
2 Što te podigoh iz praha i postavih voðem narodu svojemu Izrailju, a ti ideš putem Jerovoamovijem i navodiš na grijeh narod moj Izrailja da me gnjevi grijesima svojim,
3 Evo, ja æu zatrti natražje Vasino i natražje doma njegova, i uèiniæu s domom tvojim kao s domom Jerovoama sina Navatova.
1. Kraljevima 16 in Sveta Biblija